Цени за нощувка:

Къща за гости "Близнаците 1 и 2" за 1 нощувка – 200 лв.

Къща за гости "Близнаците 1 и 2" при 2 нощувки – по 180 лв. за една нощувка

Къща за гости "Близнаците 1 и 2" при 3 нощувки – по 160 лв. за една нощувка

Къща за гости "Близнаците 1 и 2" при 4 и повече нощувки – по 150 лв. за една нощувка

Къща за гости за "Близнаците 3" за цялата къща за 1 нощувка – 400 лв.

Къща за гости за "Близнаците 3" за цялата къща при 2 нощувки – 360 лв. за една нощувка

Къща за гости за "Близнаците 3" за цялата къща при 3 нощувки – 320 лв. за една нощувка

Къща за гости за "Близнаците 3" за цялата къща при 4 и повече нощувки – 300 лв. за една нощувка

Къща за гости за "Близнаците 3" за едната половина на къщата за 1 нощувка – 200 лв.

Къща за гости за "Близнаците 3" за едната половина на къщата при 2 и повече нощувки – 180 лв. за една нощувка

ВНИМАНИЕ! При наемане само на едната половина на Къща за гости "Близнаците 3", другата е възможно да се отдаде под наем на други гости за съвместно ползване на верандата.

Заповядайте!

*Цените не важат за празнични дни